zondag 19 februari 2012

23. Bescheidenheid / Modesty
Och, het zijn maar lapjes, ‘t is niets bijzonders, hoor je wel eens zeggen over een zelfgemaakte quilt. In het Amerikaanse “Lancaster Quilt and Textile Museum” in Lancaster (PA) is (ongeveer) de volgende tekst te vinden:
“Een quilter bezit vele talenten: ze moet een goed ontwikkeld gevoel hebben voor kleur, ontwerp en perspectief, ze moet kunnen rekenen en meten. Ze moet heel precies zijn in het knippen en aan elkaar zetten van de stukjes stof. Ze moet goed óf met de hand óf met de machine kunnen naaien en vaak met beide. Een quilt maken is geen gemakkelijk proces. Er moeten beslissingen genomen worden over formaat, stof, patroon en kleurgebruik, over het quilten en afwerken. Van begin tot eind besteedt een quilter vele, vele uren aan haar werk.”
We mogen trots zijn op onszelf en op ons werk!

Oh well, it’s just scraps, it’s nothing special, people sometimes say about their own quilt. In the American Lancaster Quilt and Textile Museum in Lancaster (PA) you can read something like this:
“A quilter has many talents: she must have a good sense of color, design and perspective, she must be able to calculate and measure. She needs to work very precisely when cutting and fitting the pieces together. She needs to be very good at either sewing by hand or machine sewing, often with both. Making a quilt is not an easy process. Constantly decisions have to be made about size, fabric, pattern and color, about quilting and finishing the quilt. From start to finish a quilter spends many, many hours dedicated to her work.“
We should be proud of ourselves and our work!    
Geen opmerkingen:

Een reactie posten