donderdag 24 januari 2013

191. Millenium Quilt / History Sampler Quilt


We hebben net de jaarwisseling achter de rug en dat deed me herinneren aan een quilt die ik bij de milleniumwisseling gemaakt heb. Tijdens een cursus bij Irma’s Sampler in Haarlem leerde ik over de geschiedenis van verschillende blokken. Daarbij konden de cursisten een keuze maken uit de blokken om hun eigen History Sampler te maken. Ik was er erg enthousiast over en deze grote quilt is het resultaat geworden.
We just had the turn of the year and it reminded me of a quilt I made during the turn of the millenium. During a course at a Dutch Quilt Shop I learned about the history of different blocks. The attendants could make a choice to make their own History Sampler Quilt. I was very enthousiastic about it and this big quilt is the result.


Het middelste blok is gemaakt als crazy patchwork (deze techniek ontstond in ± 1880), de patronen van de vier Amish-blokken op de uiteinden van rijen 2 en 7 komen uit ongeveer 1850, de blokken om het crazy middenblok zijn in natuurtinten kenmerkend voor de periode 1890-1920, terwijl de pastel gekleurde blokken daarom heen uit de periode 1920-1950 komen (zoals de dronkemans pad, dresden plate en de kaartentruc). De blokken op de bovenste en onderste rijen zijn modernere blokken uit 1960 tot 2000, waarin niet alleen fellere kleuren gebruikt werden, maar b.v. ook Japanse stoffen, en variaties op oudere patronen (zoals de logcabin blokken). Alle blokken zijn met de hand gequilt. De quilt is al jaren geleden verkocht en ik heb helaas geen detailfoto’s. Al met al was het een erg leerzaam en leuk project om te doen.
Interessant detail: het tweede blokje op de bovenste rij (colour wash) heeft hetzelfde basispatroon als het eerste blokje op de tweede rij (trip around the world). 
The middle block is made in crazy patchwork (origin of the technique ± 1880), the patterns of the four Amish blocks on the corners of row 2 and 7 were first made at about 1850, the blocks around the middle one are made in natural colors and originally come from 1890-1920, while the pastel coloured blocks in f.i. rows 2 and 7 originate from the period 1920-1950 (like drunkard’s path, dresden plate, card trick). The blocks on the top and bottom rows are modern blocks from 1960 to 2000, in which not only brighter colours were used, but f.i. also Japanse fabrics and variations on older patterns (like the logcabin blocks). All blocks have been handquilted. The quilt has been sold years ago and unfortunately I don’t have any detailed pictures. All in all it was a very interesting and fun thing to do.
Interesting detail: the 2nd block (colour wash) on the top row has the same basic pattern as the first block on the 2nd row (trip around the world).

woensdag 16 januari 2013

190. Boekenopruiming


De planken van m’n boekenkast zakten bijna door, zoveel boeken stonden en lagen er. Ik heb daarom al m’n quiltboeken maar ’s doorgenomen en bedacht welke boeken iemand anders blij mogen gaan maken. Dat zijn er 99 geworden! (En dan hou ik er nog heel veel over…). 

Ik heb een lijst samengesteld die is op te vragen via mijn e-mail: Mbwquilts @ gmail.com (spaties eruit halen). Inmiddels is er al een aantal boeken verkocht. Als je belangstelling hebt voor één van de nog beschikbare boeken, dan geldt de regel “wie het eerst komt…”. Informatie aanvragen kan natuurlijk ook via m’n e-mail. Ik hoop dat je er iets leuks tussen vindt.
Update 24 januari: de lijst kan nog steeds aangevraagd worden!

maandag 14 januari 2013

189. Herinneringsquiltje / Little Memory Quilt


Een vriendin gaf mij vorige week haar favoriete kerstbloes, gemaakt van rose zijden batik en ooit gekocht in India: “hij is afgedragen maar misschien kun jij er nog wat mee, zonde om het weg te gooien”. Nu horen wij quilters dat vaker en we weten wat ons te doen staat. De goede stukken stof werden verstevigd en als verrassing heb ik er een klein quiltje van gemaakt. Ook de knoopjes die nog een laatste aai kregen toen ze mij de bloes gaf, hebben een plekje gekregen. Door de haast waarmee ik dit quiltje maakte, zijn twee quiltbloemen anders dan de andere vier, zie je ze? Nou ja, daar krijgt zo'n quiltje iets heel eigens van! Eind deze week ontmoet ik haar weer, en dan gaat deze herinneringsquilt naar haar terug.
Last week a friend gave me her favorite Christmas blouse, made of pink silk batik and once bought in India: “it has been worn, but maybe you can use it for something, it would be a pity to throw it away”. We quilters often hear something like that, and we know what to do. The parts that still were usefull were stained, and used in a small quilt as a surprise for her. The buttons who had received a final gentle stroke when she gave the blouse to me, have also been included. I was a bit in a hurry making this quilt, and two quiltflowers have come out differently than the other 4, can you tell? Makes it even more personal! Later this week I will meet her again, and then this memory quilt will be given to her.


zaterdag 5 januari 2013

188. Kleine blokjes (8) en andere quilts / Small Blocks (8) And Other Quilts


De breipennen hebben nog even flink gewerkt, maar nu zijn ze weer vervangen door naainaalden. Ik ben weer lekker bezig geweest met de “tientjes” en heb er inmiddels meer dan 70. Blijft leuk! Hier de laatste blokjes. 
The knitting needles have done some work again, but have now been replaced by sewing needles. I continued working on the “little tens” as I call these small blocks of 10x10 cm (4”x4”). Always fun to do. Here you can see the latest.Daarnaast ben ik nog bezig met het doorquilten van 2 quilts, eentje met de hand (schiet niet erg hard op…) en de ander gaat op de naaimachine.
 Apart from that, I’m also busy with 2 quilts: one I’m quilting by hand (slowly…), and the other will be machinequilted.